Kunstproject: De continenten


 

Azië: Wat zit er in jouw wok?

 

Amerika: Hoe ziet een Amerikaanse stad eruit?

 

Afrika: Hoe is de overgang tussen dag en nacht?

 

Het antwoord vind je in muziek, dans en drama! 

Deze vragen staan centraal in het kunstzinnige continenten project. De antwoorden vormen de rode draad door een muziek-, een dans- en een dramales. Elke discipline wordt gegeven door een andere vakdocent. De muziekles is het startpunt van de 3 lessen. Dans en drama volgen daarop. Hetgeen gecreëerd is in de ene les wordt meegenomen en op een andere manier verwerkt in de daarop volgende les.

 

Het uitgangspunt van deze lessenserie is dat de leerlingen kennismaken met de

3 kunstdisciplines. Bovenstaande vragen worden hierdoor vanuit verschillende kanten benaderd. Zo wordt het voor de leerlingen een bijzondere ervaring. De antwoorden ontstaan op een creatieve en vanzelfsprekende manier.

De lessen zijn ontwikkeld voor de groepen 5, 6 en 7.

 

  • Een muziekles duurt 45 min; de dans- en dramalessen 1 uur. .
  • Het is belangrijk voor de continuïteit, dat de 3 lessen binnen een maand gegeven worden. Planning in overleg.
  • Er kunnen meerdere continenten worden afgenomen.
  • Dans en drama in een leeg speellokaal. Muziek kan in een klaslokaal.
  • Muziekles wordt gegeven door Gisla Bruitsman, docent muziekschool Oostelijk West-Friesland. www.muziekschoolmov.nl 
  • Dans en drama wordt verzorgt door één van de docenten van ‘Dansdoeners’. 
  • Kosten: €150,00 per continent bestaande uit 3 lessen.  Exclusief reiskosten.

 

 

Europa en Australië zijn in ontwikkeling.